Verksamhet

Barnen – vår viktigaste investering för framtiden

Vår pedagogiska idé

Vi som arbetar som pedagoger på Bergakotten ser som vår uppgift att stimulera nyfikenhet och lärande. Att lära ska vara ett äventyr. Vi använder oss av leken som det viktigaste redskapet för barnets utveckling och lärande. I leken övas bland annat kreativitet, fantasi och känslouttryck. Barn lär av andra barn, vuxna och miljön de vistas i och i det samspelet utvecklar de även sin egen identitet och självkänsla. Vårt arbete med barnen utgår från ett positivt tankesätt och vi låter barnens intressen styra verksamheten.

Vi bedriver ett medvetet värdegrundsarbete tillsammans med barnen. I samtliga situationer tar vi tid  till diskussioner kring respekt och andra värdegrundsfrågor. Vi uppmuntrar barnet att uttrycka sin mening och visar respekt för denna. Att uppskatta det unika hos varje barn och visa att olikheter är en tillgång är för oss en självklarhet.

Vi följer Tre ska bli noll och Förskolebrevets riktlinjer för att stärka våra barns integritet. Vi är en förskola som alltid strävar efter att skapa en trygg miljö för de barn som vistas hos oss. Vi undervisar barnen om integritet och till sin egen kropp.

Följ ditt barns lärande digitalt

Barnens personliga utveckling, lärande och upplevelser här på Bergkotten dokumenteras i deras portfolio i vår förskoleapp TYRA. När ditt barn slutar hos oss kan ni ladda ner den digitala portfolion och spara som minne av tiden på Bergakotten.

Förutom det dagliga mötet med pedagogerna där ni stämmer av stort och smått som berör ditt barn kan du i bloggen i TYRA följa händelser och aktiviteter i ditt barns grupp under dagen. Genom appen får du även insyn i vilka mål enligt Läroplan för förskolan vi har fokuserat på under dagen. TYRA:s olika funktioner går endast att följa av vårdnadshavare och personal som tillhör Bergakotten.

Mindre grupper

Barnen är indelade i tre mindre grupper efter barnens ålder och utveckling. Detta gör vi för att vi ska kunna anpassa verksamhetens aktiviteter efter de barn som vistas hos oss.

Hemlagad mat

På Bergakotten har vi två kockar som varje dag lagar näringsrik mat åt oss på råvaror av god kvalitet. I möjligaste mån inhandlas närproducerade varor. Vi köper bara svenskt kött och vi serverar ekologiska mejeriprodukter. Vår meny är varierad med fisk, kött och vegetariskt. För de större barnen serveras maten som buffé och varje dag bjuds vi på mängder av olika grönsaker till maten.