Vårdnadshavare

Vårdnadshavare – vad innebär det? 
Bergakottens förskola drivs som ett föräldrakooperativ sedan hösten 1993 i en egen stor fastighet som tidigare varit Berga byskola. Bergakotten ligger på landet cirka en mil öster om Västerås, nära skog och djur. Vår förskola har ca 45 platser för barn mellan ett och sex år. Förskolepersonalen består av sex förskollärare, fyra barnskötare och två kockar som arbetar på Bergakotten. Vår rektor arbetar även i barngrupp.

Styrelsen, som är arbetsgivare och juridiskt ansvariga består av vårdnadshavare. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och rektor är med som representant för det pedagogiska arbetet och när det gäller personalfrågor.

Som vårdnadshavare på Bergkotten har man jour ca 10 dagar per år och aktivitetsvecka två gånger om året. Att ha jour innebär att ni som vårdnadshavare vid behov vikarierar i barngrupp eller kök. Under aktivitetsveckan tömmer ni förrådet på sorterat avfall och åker med det till återbruket samt skottar snö eller klipper gräs beroende på årstid. Vi har två städdagar per år, en på hösten och en på våren. Dessa är obligatoriska för de familjer som ej ingår i styrelsen och brukar hållas i mitten av respektive termin. Allt för att våra barn ska vistas i en så fin och trivsam miljö som möjligt.

Underhållet och renovering på Bergakotten sköter vårdnadshavarna gemensamt med hjälp av en timbank där uppgifter som behöver göras mailas ut. Man hjälper till med det man kan och tillsammans med övriga familjer uträttar vi underverk för våra barn och pedagoger på förskolan.